Trang chủ / Tin Tức

[THÔNG BÁO] SỰ KIỆN QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03

07/03/23

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 18h30 07/03/2023

Kết thúc: Dự Kiến: 23h59 ngày 22/03/2023

Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng

NPC Sự kiện 8/3

Trung Tâm Phượng Tường 

(198/199)

 • Ghép Hộp Quà Bình Thường
 • Ghép Hộp Quà Đặc Biệt
 • Mua Hộp Giấy Gói Đơn Giản
 • Mua Hộp Giấy Gói Tỉ Mỉ
 • Kiểm Tra Số Lượng Các Nguyên Liệu Đã Sử Dụng.

 

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Sự Kiện 8/3

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công 90 - Bản đồ mới.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Đỏ

Mở "Túi Sự Kiện 8/3"

 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Trắng

Mở "Túi Sự Kiện 8/3"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Xanh

Mở "Túi Sự Kiện 8/3"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Vàng

Mở "Túi Sự Kiện 8/3"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Tím

Mở "Túi Sự Kiện 8/3"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Vòng Hoa Tống Kim

Mua tại NPC Quân Nhu Quan Tống Kim.

500 điểm / Vòng Hoa Tống Kim

 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Giỏ đựng hoa

Mua tại NPC Sự kiện 8/3

Giá: 3 Vạn / Cái.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Nơ cột bó hoa

Mua tại NPC Sự kiện 8/3
Giá: 1 Xu / 1 Cái.
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Thành Phẩm:

Vòng Hoa Thường

Nội Dung

Chi Tiết

Vòng Hoa Thường

Sử dụng tối đa 1000 Vòng Hoa Thường.

Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Vòng Hoa Thường.

Random các vật phẩm : Phi Tốc, Đại Lực hoàn, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách Quả Lộ, Túi Danh Vọng, Thiết La Hán, Quế Hoa Tửu, Lễ Bao Kim Phong

Công Thức

 =   +  +  +    

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

250 Cái

5.000.000 EXP

500 Cái

10.000.000 EXP

750 Cái

10.000.000 EXP

1000 cái

15.000.000 EXP

 

Vòng Hoa Đặc Biệt

Nội Dung Chi Tiết

Vòng Hoa Đặc Biệt

Sử dụng tối đa được 1000 Vòng Hoa Đặc Biệt.

Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP / Vòng Hoa Đặc Biệt.

Công Thức

 =  +  +  +   + Nơ Cột Bó Hoa 
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng

Rương Mảnh 

An Bang - Định Quốc

Nhu Tình - Hiệp Cốt

 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt

Thu thập đủ các Mảnh mang đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An để ghép thành trang bị Hoàng Kim

Bảo Rương Đồ Xanh   Dùng để mở trang bị đồ xanh cao cấp
Mã bài ngựa 80   Dùng để sở hữu 1 ngựa cấp 80
Chân Đơn Kĩ Năng 120   Dùng tăng 1 kĩ năng 120
Lệnh Bài Boss Đại Dùng để gọi 1 Boss Đại Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Tiểu Dùng để gọi 1 Boss Tiểu Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Sát Thủ Dùng để gọi 1 Boss Sát Thủ
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Trang Bị Động Sát Ngẫu nhiên nhận các trang bị Động Sát.
HSD: 15 ngày
Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Bí kíp 120 Học kĩ năng 120
Bí kíp 90

Sách Bí Kíp 90

Hoàn Thành Hiệp Kí Lệnh Dùng hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Kí Lệnh
 Nến May Mắn Dùng x2 điểm kinh nghiệm cho tổ đội
Đại Thành Bí Kíp 90 Học 20 kĩ năng cấp 90
Tiên Thảo Lộ 8h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong 8 giờ
Tinh Hồng Bảo Thạch Nhiều công dụng
Thủy Tinh Nhiều công dụng
Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 30 điểm may mắn
Thiết La Hán Sử dụng nhận được random điểm kinh nghiệm
Hoàn Thành Dã Tẩu Sử dụng hoàn thành 1 nhiệm vụ dả tẩu
Thư Đặc Xá Sử dụng xóa toàn bộ điểm PK ở nhân vật
Túi Danh Vọng Random nhận được 1 - 5 điểm danh vọng
Tiên Thảo Lộ 1h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong18 giờ
Bách Quả Lộ Tăng KTC 15% trong 1 giờ
Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Sát Thủ Giản Vật phẩm báo danh Vượt Ải
Lệnh bài Phong Lăng Độ Vật phẩm báo danh Phong Lăng Độ
Càn Khôn Đại Phục hồi 2000 Sinh lực, 2000 nội lực ( Dùng trong Tống Kim, không bơm nhồi được )
Lệnh Bài Vật phẩm Tống Kim
Chiến Cổ Vật phẩm Tống Kim
Phần thưởng đạt mốc Số lượng Phần thưởng
250 cái 50.000.000 EXP
500 cái 100.000.000 EXP
750 cái 150.000.000 EXP
1000 cái Phần thưởng
200.000.000 EXP
Vòng Sáng + 200 Sinh Lực ( Hạn sử dụng : 15 ngày )
Hộp Quà ( Mở ngẫu nhiên 1 trong 4 phần thưởng ) 500.000.000 EXP
01 Rương Hồng Ảnh
01 Rương Định Quốc
01 Rương Nhu Tình
01 Rương Hiệp Cốt
Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

01 Tuyết Băng Tinh

Công dụng : KTC +5% ( Hsd : 15 ngày )

01 Hỏa Tinh

Công dụng : +200 Sinh lực ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

Nhất kỉ càn khôn phù

Công dụng : +1 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Càn khôn song tuyệt ngọc bội

Công dụng : +2 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 3 phần thưởng

Rương mặt nạ

Công dụng : +KTC 5% ( Hsd : 15 ngày )

Mặt nạ Tôn giả 

Công dụng : +1 KNVC ( Hsd : 15 ngày )

Phú Quý Hồng Bao ( Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 phần thưởng ) Random 200~500tr EXP
Đại Thành Bí Kiếp 120

 

Lưu ý : 

- Khi sử dụng Event đến mốc tự động nhận thưởng