Trang chủ / Tin Tức

[THÔNG BÁO] SỰ KIỆN NGÀY CÁ THÁNG TƯ ( CÁ NGHĨA ĐEN )

01/04/23

 

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 17h00 01/04/2023

Kết thúc: 23h59 ngày 15/04/2023

Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng

NPC Tổng Quản Sự Kiện

Trung Tâm Phượng Tường 

(198/199)

 • Ghép Thuốc Bổ Cá Thường
 • Ghép Thuốc Bổ Cá Đặc Biệt
 • Mua Tôm Càng Xanh
 • Mua Cua Càng Kình
 • Kiểm Tra Số Lượng Các Nguyên Liệu Đã Sử Dụng.

 

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Cần Câu 1/4

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công 90 - Bản đồ mới.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cá Rô

Mở "Cần Câu 1/4"

 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cá Lóc

Mở "Cần Câu 1/4"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cá Trê

Mở "Cần Câu 1/4"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cá Bóng

Mở "Cần Câu 1/4"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Lương

Mở "Cần Câu 1/4"
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 50.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Tôm Càng Xanh

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Giá: 3 Vạn / Cái.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cua Càng Kình

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
Giá: 1 Xu / 1 Cái.
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Thành Phẩm:

Thuốc Bổ Cá Thường

Nội Dung

Chi Tiết

Thuốc Bổ Cá Thường

Sử dụng tối đa 1000 Thuốc Bổ Cá Thường

Sử dụng nhận được 2.000.000 EXP / Thuốc Bổ Cá Thường

Random các vật phẩm : Phi Tốc, Đại Lực hoàn, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách Quả Lộ, Túi Danh Vọng, Thiết La Hán, Quế Hoa Tửu, Lễ Bao Kim Phong

Công Thức

 =   +  +  +    

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

250 Cái

5.000.000 EXP

500 Cái

10.000.000 EXP

750 Cái

10.000.000 EXP

1000 cái

15.000.000 EXP

 

Thuốc Bổ Cá Đặc Biệt

Nội Dung Chi Tiết

Hộp Socola Đặc Biệt

Sử dụng tối đa được 1000 HThuốc Bổ Cá Đặc Biệt

Sử dụng nhận được 5.000.000 EXP / Thuốc Bổ Cá Đặc Biệt

Công Thức

 =  +  +  +    
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Rương Mảnh HKMP    Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh HKMP 
Rương Mảnh Vũ Khí HKMP   Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh Vũ Khí HKMP Loại 1

Rương Mảnh 

An Bang - Định Quốc

Nhu Tình - Hiệp Cốt

 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt

Thu thập đủ các Mảnh mang đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An để ghép thành trang bị Hoàng Kim

Lệnh Bài Boss Đại Dùng để gọi 1 Boss Đại Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Tiểu Dùng để gọi 1 Boss Tiểu Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Sát Thủ Dùng để gọi 1 Boss Sát Thủ
Trấn Phái Linh Đơn   Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Trấn Phái Linh Dược   Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Bí kíp 120 Học kĩ năng 120
Bí kíp 90

Sách Bí Kíp 90

Hoàn Thành Hiệp Kí Lệnh Dùng hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Kí Lệnh
 Nến May Mắn Dùng x2 điểm kinh nghiệm cho tổ đội
Đại Thành Bí Kíp 90 Học 20 kĩ năng cấp 90
Tiên Thảo Lộ 8h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong 8 giờ
Tinh Hồng Bảo Thạch Nhiều công dụng
Thủy Tinh Nhiều công dụng
Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 30 điểm may mắn
Thiết La Hán Sử dụng nhận được random điểm kinh nghiệm
Hoàn Thành Dã Tẩu Sử dụng hoàn thành 1 nhiệm vụ dả tẩu
Thư Đặc Xá Sử dụng xóa toàn bộ điểm PK ở nhân vật
Túi Danh Vọng Random nhận được 1 - 5 điểm danh vọng
Tiên Thảo Lộ 1h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong18 giờ
Bách Quả Lộ Tăng KTC 15% trong 1 giờ
Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Sát Thủ Giản Vật phẩm báo danh Vượt Ải
Lệnh bài Phong Lăng Độ Vật phẩm báo danh Phong Lăng Độ
Càn Khôn Đại Phục hồi 2000 Sinh lực, 2000 nội lực ( Dùng trong Tống Kim, không bơm nhồi được )
Lệnh Bài Vật phẩm Tống Kim
Chiến Cổ Vật phẩm Tống Kim
Phần thưởng đạt mốc Số lượng Phần thưởng
250 cái 50.000.000 EXP
500 cái 100.000.000 EXP
750 cái 150.000.000 EXP
1000 cái Phần thưởng
200.000.000 EXP
Vòng Sáng + 200 Sinh Lực ( Hạn sử dụng : 15 ngày )
Hộp Quà ( Mở ngẫu nhiên 1 trong 6 phần thưởng ) 500.000.000 EXP
01 Rương Định Quốc ( Vĩnh viễn )
01 Rương Nhu Tình ( Vĩnh viễn )
01 Rương Hồng Ảnh ( Vĩnh viễn )
01 Rương Động Sát ( Vĩnh viễn )
01 Rương Hiệp Cốt ( Vĩnh viễn )
Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

01 Tuyết Băng Tinh

Công dụng : KTC +5% ( Hsd : 15 ngày )

01 Hỏa Tinh

Công dụng : +200 Sinh lực ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

Nhất kỉ càn khôn phù

Công dụng : +1 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Càn khôn song tuyệt ngọc bội

Công dụng : +2 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 3 phần thưởng

Rương mặt nạ

Công dụng : +KTC 5% ( Hsd : 15 ngày )

Mặt nạ Tôn giả 

Công dụng : +1 KNVC ( Hsd : 15 ngày )

Phú Quý Hồng Bao ( Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 phần thưởng ) Random 200~500tr EXP
1 Món HKMP loại 3

 

Lưu ý : 

- Khi sử dụng Event đến mốc tự động nhận thưởng