Trang chủ / Tin Tức

[THÔNG BÁO] SỰ KIỆN 30/4 - 1/5

23/04/23

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 20h00 23/04/2023

Kết thúc: 23h59 ngày 10/05/2023

Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng

NPC Tổng Quản Sự Kiện

Trung Tâm Phượng Tường 

(198/199)

 • Ghép Áo Lính Bạc Màu
 • Ghép Áo Lính Trường Sơn
 • Đổi Chiếc võng trường sơn 
 • Mua Chiếc mũ chiến sĩ
 • Mua Đôi giầy bộ đội
 • Kiểm Tra Số Lượng Các Nguyên Liệu Đã Sử Dụng.

 

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Dụng Cụ 30/4

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công 90 - Bản đồ mới.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cuộn Vải

Mở "Túi Dụng Cụ 30/4"

 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Khuy Áo

Mở "Túi Dụng Cụ 30/4"
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cuộn Chỉ

Mở "Túi Dụng Cụ 30/4"
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thuốc Nhuộm

Mở "Túi Dụng Cụ 30/4"
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Vải Thô

Mở "Túi Dụng Cụ 30/4"
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Cái.
 • Tối đa sử dụng 1000 Cái / Nhân Vật.
 • Tổng Max: 100.000.000 EXP.
 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Chiếc Mũ Chiến Sĩ

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Giá: 3 Vạn / Cái.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Đôi Giầy Bộ Đội

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
Giá: 1 Xu / 1 Cái.
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Thành Phẩm:

Áo Lính Bạc Màu

Nội Dung

Chi Tiết

Áo Lính Bạc Màu

Sử dụng tối đa 1000 Áo Lính Bạc Màu

Sử dụng nhận được 2.000.000 EXP / Áo Lính Bạc Màu

Random các vật phẩm : Phi Tốc, Đại Lực hoàn, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách Quả Lộ, Túi Danh Vọng, Thiết La Hán, Quế Hoa Tửu, Lễ Bao Kim Phong

Công Thức

 =   +  +  +    

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

250 Cái

5.000.000 EXP

500 Cái

20.000.000 EXP

750 Cái

30.000.000 EXP

1000 cái

50.000.000 EXP

 

Áo Lính Trường Sơn

Nội Dung Chi Tiết

Áo Lính Trường Sơn

Sử dụng tối đa được 1000 Áo Lính Trường Sơn

Sử dụng nhận được 7.000.000 EXP / Áo Lính Trường Sơn

Công Thức

 =  +  +  +    
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Rương Mảnh HKMP -  Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh HKMP 
Rương Mảnh Vũ Khí HKMP - Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh Vũ Khí HKMP Loại 1

Rương Mảnh 

An Bang - Định Quốc

Nhu Tình - Hiệp Cốt

 Sử dụng nhận được ngẫu nhiên các Mảnh An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt

Thu thập đủ các Mảnh mang đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An để ghép thành trang bị Hoàng Kim

Đại Thành Bí Kiếp 120 - Sử dụng nhận được 20 kĩ năng 120
Nguyên Liệu Ghép ABHM - Random tất cả nguyên liệu ghép trang bị an bang hoàn mỹ
Tín Vật Môn Phái - Sử dụng chuyển đổi môn phái tại Ba Lăng Huyện
Thẻ Đổi Tên - Sử dụng đổi tên nhân vật tại Ba Lăng Huyện
Lệnh Bài Boss Đại Dùng để gọi 1 Boss Đại Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Tiểu Dùng để gọi 1 Boss Tiểu Hoàng Kim
Lệnh Bài Boss Sát Thủ Dùng để gọi 1 Boss Sát Thủ
Trấn Phái Linh Đơn   Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Trấn Phái Linh Dược   Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80. 
Bí kíp 120 Học kĩ năng 120
Bí kíp 90

Sách Bí Kíp 90

Hoàn Thành Hiệp Kí Lệnh Dùng hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Kí Lệnh
 Nến May Mắn Dùng x2 điểm kinh nghiệm cho tổ đội
Đại Thành Bí Kíp 90 Học 20 kĩ năng cấp 90
Tiên Thảo Lộ 8h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong 8 giờ
Tinh Hồng Bảo Thạch Nhiều công dụng
Thủy Tinh Nhiều công dụng
Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 30 điểm may mắn
Thiết La Hán Sử dụng nhận được random điểm kinh nghiệm
Hoàn Thành Dã Tẩu Sử dụng hoàn thành 1 nhiệm vụ dả tẩu
Thư Đặc Xá Sử dụng xóa toàn bộ điểm PK ở nhân vật
Túi Danh Vọng Random nhận được 1 - 5 điểm danh vọng
Tiên Thảo Lộ 1h Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong18 giờ
Bách Quả Lộ Tăng KTC 15% trong 1 giờ
Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Sát Thủ Giản Vật phẩm báo danh Vượt Ải
Lệnh bài Viêm Đế - Vật phẩm báo danh Viêm Đế
Lệnh bài Phong Lăng Độ Vật phẩm báo danh Phong Lăng Độ
Càn Khôn Đại Phục hồi 2000 Sinh lực, 2000 nội lực ( Dùng trong Tống Kim, không bơm nhồi được )
Lệnh Bài Vật phẩm Tống Kim
Chiến Cổ Vật phẩm Tống Kim
Phần thưởng đạt mốc Số lượng Phần thưởng
250 cái 100.000.000 EXP
500 cái 150.000.000 EXP
750 cái 200.000.000 EXP
1000 cái Phần thưởng
300.000.000 EXP
Vòng Sáng + 200 Sinh Lực ( Hạn sử dụng : 15 ngày )
Hộp Quà ( Mở ngẫu nhiên 1 trong 6 phần thưởng ) 01 Rương Trang bị Kim Quang ( Vĩnh viễn )
01 Rương Định Quốc ( Vĩnh viễn )
01 Rương Nhu Tình ( Vĩnh viễn )
01 Rương Hồng Ảnh ( Vĩnh viễn )
01 Rương Động Sát ( Vĩnh viễn )
01 Rương Hiệp Cốt ( Vĩnh viễn )
Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

01 Tuyết Băng Tinh

Công dụng : KTC +5% ( Hsd : 15 ngày )

01 Hỏa Tinh

Công dụng : +200 Sinh lực ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

Nhất kỉ càn khôn phù

Công dụng : +1 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Càn khôn song tuyệt ngọc bội

Công dụng : +2 kĩ năng vốn có ( Hsd : 15 ngày )

Ngẫu nhiên 1 trong 2 phần thưởng

Rương mặt nạ

Công dụng : +KTC 5% ( Hsd : 15 ngày )

Mặt nạ Tôn giả 

Công dụng : +1 KNVC ( Hsd : 15 ngày )

Phú Quý Hồng Bao ( Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm ) Ngựa Phi Vân ( Vĩnh viễn )
Ngựa Bôn Tiểu ( Vĩnh viễn )
Rương trang bị HKMP loại 1 ( Vĩnh viễn )
Rương trang bị HKMP Trấn bang ( Vĩnh viễn )

 

Lưu ý : 

- Khi sử dụng Event đến mốc tự động nhận thưởng