Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] TỔNG HỢP GIAO THƯỞNG ĐUA TOP 48H

15/05/23

Danh Sách Top Cấp Độ:

Nội Dung

Hạng

Tên Nhân Vật

Môn Phái

Cấp Độ

Điểm EXP 

EXP

Phần Thưởng

Ghi Chú

Thế Giới

1

Tao Bị Ngáo OK

Thiếu Lâm 82 48.655.393 97.30% 5000 KNB

Nhận thưởng sau 18h00 ngày 15/05.

Kim Nguyên Bảo được cộng thẳng vào ID của các nhân vật trong danh sách.

Rút tại Tiền Trang.
[Thoát ra vào lại]

2

Tl HanLong05 Thiếu Lâm 82 34.933.661 69.86% 3000 KNB

3

Trúc Lee Béo Thiếu Lâm 82 34.747.889 69.49% 1000 KNB

4

Gió Mùa Thu Thiếu Lâm 82 31.374.990 62.74% 500 KNB

5

S2 ThiếuLâm Thiếu Lâm 82 28.835.955 57.67% 500 KNB

6

Thì Mệ Ngủ Võ Đang 82 25.424.228 50.84% 500 KNB

7

Đại Sư Thiếu Lâm 82 14.882.374 29.76% 500 KNB

8

S2 TànSátVõLâm Đường Môn 82 12.596.463 25.19% 500 KNB

9

ChiBaCoDon Cái Bang 82 10.720.131 21.43% 500 KNB

10

Tái Khởi 1 Thiếu Lâm 82 8.375.607 16.75% 500 KNB

Thiếu Lâm

1

Cầy Tơ 9 Món

Thiếu Lâm

81 - - 500 KNB

Thiên Vương

1

Tiêu Viêm

Thiên Vương

81 - - 500 KNB

Đường Môn

1

ÙPhạmQuốcThiên

Đường Môn

81 - - 500 KNB

Ngũ Độc

1

3 Chai Chưa Say

Ngũ Độc

81 - - 500 KNB

Nga My

1

BH Gà Con

Nga My

81 - - 500 KNB

Thúy Yên

1

Tuyết Liên

Thúy Yên

81 - - 500 KNB

Cái Bang

1

Chơi Cho Vui 5

Cái Bang

81 - - 500 KNB

Thiên Nhẫn

1

Từ Từ Bạn Ơi

Thiên Nhẫn

82 - - 500 KNB

Võ Đang

1

Tân Thái Tử

Võ Đang

81 - - 500 KNB

Côn Lôn

1

Ngụy Hợp

Côn Lôn

81 - - 500 KNB

Phú Hộ

1

Đại Gia Phú Quốc

295 Vạn

Danh Hiệu Đại Phú Hào

Danh Sách Được BQT Lấy Chính Xác ! Không Thêm Xóa Sửa ! Đảm Bảo Công Bằng Cho Toàn Bộ Quý Nhân Sĩ