Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] TÍNH NĂNG VƯỢT ẢI

20/05/23

Thử thách của tán ảnh cao nhân Nhiếp Thí Trần sẽ chính thức bắt đầu được mang tên Vượt Ải - Thử Luyện Sát Thủ từ sau bảo trì ngày 21/05/2022. Các cực phẩm thiên hạ như: Cống Nguyệt Phù Dung, Phụng Nguyệt Quả Dung,... cùng hàng chục triệu điểm kinh nghiệm sẽ là phần thưởng tương xứng dành cho tổ đội ưu tú nhất tại mỗi giờ trong ngày!

Chư vị và tổ đội liệu có phải là những người ưu tú nhất có cơ hội đoạt được các cực phẩm thiên hạ nêu trên? Hãy nhanh chóng hiệu triệu bằng hữu cùng tham gia đoạt bảo!

Lưu Ý : Tổ đội tham gia nếu có 01 thành viên bị chết sẽ có xác suất không được đi tiếp nữa.

Điều kiện & giới hạn tham gia

  • Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày
  • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 80 trờ lên có tổ đội từ 4 - 8 người.
  • Điều kiện báo danh:
Điều kiện báo danh
 • 1 Sát Thủ Giản/thành viên (tại hành trang).
 • Lưu ý:
  • Giới hạn tham gia: 1 lần/ngày 
  • Có 10 phút báo danh, nếu đã vào bản đồ Vượt Ải khi rớt mạng/thoát sẽ bị tính đã tham gia 1 lần.
  • Kết thúc thời gian Vượt Ải hệ thống lập tức truyền tống ra khỏi bản đồ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

VLTK - Công Thành Chiến 

Nhiếp Thí Trần

 • Vị trí: Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
 • Chức năng:
  • Thử luyện sát thủ.
  • Nhận phần thưởng Vượt Ải.
  • Hợp thành Sát Thủ Giản.

VLTK - Công Thành Chiến 

Sát Thủ Giản

 • Nguồn gốc: 
 1. Kỳ Trân Các
 • Công dụng: Dùng báo danh Vượt Ải thử luyện sát thủ.

Hướng dẫn tham gia

  • Đội trưởng của tổ đội (tối thiểu 4 và nhiều nhất là 8 thành viên) tiến hành báo danh "Thử Luyện Sát Thủ" tại các mốc giờ (tất cả thành viên đều có 1 Sát Thủ Giản tại hành trang mỗi thành viên mới có thể báo danh ).

VLTK - Công Thành Chiến

  • Báo danh thành công: Phút thứ 10 sẽ bắt đầu vượt ải, cần tiêu diệt hết quái của từng ải để qua ải khác.

Vào thời gian bắt đầu, từ ải 3 - 15 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 boss Tiểu Nhiếp Thí Trần. Tiêu diệt hết các quái xung quanh và boss Tiểu Nhiếp Thí Trần mới qua được ải.

 • VLTK - Công Thành Chiến

  Hạ Boss Tiểu Nhiếp Thí Trần mới có thể tiếp tục!!!

Phần thưởng hoàn thành vượt ải:

Phần Thưởng Ghi Chú

10.000.000 EXP

[Cộng Dồn]

Và các phần thưởng hấp dẫn khác

Mỗi ngày chỉ được tham gia vượt ải 1 lần.