Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] TÍNH NĂNG VẬN TIÊU

20/05/23

Cập nhật sau bảo trì ngày 21/05/2023

Mỗi nhân vật : Vận Tiêu 2 lần/ngày

Tiêu Xa khi bị giết chết sẽ rơi ra Hộ Tiêu Lệnh

Hướng dẫn :

Nộp Hộ Tiêu Lệnh ( Kì Trân Các ) tại NPC Tiêu Đầu - Bản đồ Ba Lăng Huyện 194/203

Trên đường Tiêu Xa vận chuyển sẽ gặp vô vàn các tên Giặc Phê Cỏ 

Tiêu Xa sẽ đi đến điểm cuối cùng là Thương Buôn - Bản đồ Ba Lăng Huyện 208/213

Phần thưởng :

Nhận được 1 trong 3 phần thưởng sau

  • 7.000.000 + 50 Bảo Rương Đồ Xanh
  • 7.000.000 + 5 Lệnh Bài Boss Xanh
  • 7.000.000 + 20 Kim Nguyên Bảo