Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] THÀNH LẬP BANG - ĐUA TOP BANG HỘI

14/05/23

Công Thành Chiến là một trong những chức năng hấp dẫn nhất và hào hứng nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ. Để tham gia được, Quí vị bằng hữu cần phải tham gia Bang Phái. Vậy, phải chăng ta phải đầu quân vào một Bang Phái nào đó sẵn có như Phong Vân Bang, Thiên Địa Bang? Hay là ta có thể tự mình dương oai lập nghiệp bằng cách tạo dựng Bang Phái mới cho riêng mình?

Bang phái Võ Lâm là gì?

Bang phái võ lâm là những bang phái do chính những kẻ kiêu hùng võ công cao cường trong Giang Hồ tự mình lập nên. Nó khác với Thập Đại Môn Phái là những môn phái võ công đã có tự xa xưa.

Một khi đã quyết định dựng cờ cắm đất lập Bang Phái, kẻ dựng cờ đương nhiên trở thành Bang chủ, được quyền cất nhắc, bổ nhiệm các vị trí khác trong Bang như Trưởng Lão, Đường Chủ… theo ý thích của mình.Tất cả những vị này sẽ cùng nhau dìu dắt Bang chúng, gây dựng uy danh của Bang.

Điều kiện lập Bang (dành cho Bang chủ)

 • Thời gian lập bang hội: 19h00 ngày 14/05/2023.
 • Đẳng cấp ≥ 70.
 • Phải là người tự do trên giang hồ(tên màu đỏ - đã xuất sư).
 • Điểm danh vọng trên 450 . (Danh vọng có thể thông qua hoàn thành tất cả các loại nhịêm vụ để đạt được).
 • Lực Thống soái (điểm lãnh đạo): trên 30.
 • 10v vạn lượng trong người
 • Có được Nhạc Vương Kiếm (Chiến lợi phẩm mua ở Kỳ Trân Các 100 Xu).

Người chơi đạt đủ những điều kiện trên, có thể đến gặp Kim Sơn Chưởng Môn trên Hoa Sơn để xin phép thành lập Bang hội. Bang chủ được quyền quyết định tên và phe phái cho Bang hội của mình.

Điều kiện vào Bang (dành cho Thành Viên)

 • Đẳng cấp ≥ 70.
 • Phải là người tự do trên giang hồ(tên màu đỏ - đã xuất sư)
 • Có thể gia nhập bằng cách xin Bang Chủ, Trưởng Lão hoặc Đội Trưởng của bang hội.

Quy tắc lập Bang!!!

 • Sau khi lập Bang, cần lưu ý trong vòng 7 ngày, số lượng thành viên tối thiểu phải hơn 16 người nếu không Bang hội đó sẽ bị hệ thống tự động giải tán.
 • Trong quá trình lập Bang, khi Bang hội có số lượng thành viên ít hơn 16 người thì sẽ bị 7 ngày sát hạch và Bang hội đó sẽ vẫn bị giải tán nếu sau 7 ngày sát hạch không thỏa điều kiện 16 người trong bang.

Quy tắc trong Bang hội

 • Tên bang không được dài hơn 8 ký tự.
 • Mỗi bang hội có giới hạn thời gian đầu là 100 thành viên.

Đua Top Bang Hội Cấp Độ 90

Điều kiện tham gia:

 • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Tái Khởi S2.
 • Bang hội đầu tiên có 60 thành viên đạt cấp độ 90 đầu tiên, xét duyệt theo ID tài khoản nhân vật nhằm tránh tình trạng chuyển đổi bang.
 • Thời hạn diễn ra đến khi có đủ 3 bang hội đạt 60 thành viên có cấp độ 90 trong bang.
 • BQT sẽ tổ chức khảo nghiệm nếu cần thông qua các hoạt động của sever như: Công Thành Chiến - Quả Huy Hoàng - Tống Kim - Săn Boss, để chứng minh được bang đó thực sự có người hoạt động chứ không phải bang Ảo.

Phần thưởng:

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 90 Đầu Tiên

 • 3000 Kim Nguyên Bảo
 • 1 Chiến Mã Phi Vân - Đặc Biệt

[Thuộc Tính Sinh Lực +400 Máu][Tự CHọn Vòng Sáng Đi Kèm Ngựa]

 • 2 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 24 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 90 Thứ Hai

 • 2000 Kim Nguyên Bảo
 • 2 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 12 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 90 Thứ Ba

 • 1000 Kim Nguyên Bảo
 • 1 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch

 

Đua Top Bang Hội Cấp Độ 100

Điều kiện tham gia:

 • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Tái Khởi S2.
 • Bang hội đầu tiên có 60 thành viên đạt cấp độ 90 đầu tiên, xét duyệt theo ID tài khoản nhân vật nhằm tránh tình trạng chuyển đổi bang.
 • Thời hạn diễn ra đến khi có đủ 3 bang hội đạt 60 thành viên có cấp độ 100 trong bang.
 • BQT sẽ tổ chức khảo nghiệm nếu cần thông qua các hoạt động của sever như: Công Thành Chiến - Quả Huy Hoàng - Tống Kim - Săn Boss, để chứng minh được bang đó thực sự có người hoạt động chứ không phải bang Ảo.

Phần thưởng:

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 100 Đầu Tiên

 • 5000 Kim Nguyên Bảo
 • 1 Chiến Mã Phi Vân - Đặc Biệt

​​​​​​​

[Thuộc Tính Sinh Lực +400 Máu][Tự Chọn Vòng Sáng Đi Kèm Ngựa]

 • 3 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 30 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 100 Thứ Hai

 • 4000 Kim Nguyên Bảo
 • 2 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 24 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 100 Thứ Ba

 • 3000 Kim Nguyên Bảo
 • 2 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 18 Tinh Hồng Bảo Thạch

Đua Top Bang Hội Cấp Độ 110

Điều kiện tham gia:

 • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Tái Khởi S2.
 • Bang hội đầu tiên có 60 thành viên đạt cấp độ 110 đầu tiên, xét duyệt theo ID tài khoản nhân vật nhằm tránh tình trạng chuyển đổi bang.
 • Thời hạn diễn ra đến khi có đủ 3 bang hội đạt 60 thành viên có cấp độ 100 trong bang.
 • BQT sẽ tổ chức khảo nghiệm nếu cần thông qua các hoạt động của sever như: Công Thành Chiến - Quả Huy Hoàng - Tống Kim - Săn Boss, để chứng minh được bang đó thực sự có người hoạt động chứ không phải bang Ảo.

Phần thưởng:

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 110 Đầu Tiên

 • 5000 Kim Nguyên Bảo
 • 1 Chiến Mã Bôn Tiêu - Đặc Biệt

​​​​​​​

[Thuộc Tính Sinh Lực +500 Máu][Tự Chọn Vòng Sáng Đi Kèm Ngựa]

 • 6 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 30 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 110 Thứ Hai

 • 4000 Kim Nguyên Bảo
 • 4 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 24 Tinh Hồng Bảo Thạch

Bang Có 60 Thành Viên Cấp 110 Thứ Ba

 • 3000 Kim Nguyên Bảo
 • 3 Ngựa Chiếu Dạ (V/v)

 • 18 Tinh Hồng Bảo Thạch