Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] SỰ KIỆN LONG NGŨ

15/06/23

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 14/06/2023

Kết thúc: 00h00 ngày 30/06/2023

Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh

Vị Trí

Chức Năng

NPC Sự Kiện Long Ngũ

Trung Tâm Phượng Tường 

(198/199)

 • Ghép Thư Long Ngũ Chính Phái

 • Ghép Thư Long Ngũ Tà Phái

 • Mua Thư Trung Lập Ghép Vạn

 • Mua Thư Trung Lập Ghép Xu

 • Kiểm Tra Số Lượng Các Nguyên Liệu Đã Sử Dụng.

 

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Thư Long Ngũ

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công 80 90 - Bản đồ mới.

 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Long Ngũ Ghép Vạn

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Giá: 1 vạn lượng / Cái.

 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Long Ngũ Ghép Xu

Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
Giá: 1 Xu / 1 Cái.

 • Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 500 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Thành Phẩm:

Long Ngũ Chính Phái

Nội Dung

Chi Tiết

Long Ngũ Chính Phái

 • Sử dụng tối đa 1000 Long Ngũ Chính Phái/ Nhân vật

 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Long Ngũ Chính Phái

 • Không có vật phẩm tại Long Ngũ Chính Phái

Công Thức

 =   +   

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

250 Cái

5.000.000 EXP

500 Cái

10.000.000 EXP

750 Cái

15.000.000 EXP

1000 cái

20.000.000 EXP

 

Long Ngũ Tà Phái

Nội Dung

Chi Tiết

Long Ngũ Tà Phái

 • Sử dụng tối đa được 1000 Long Ngũ Tà Phái

 • Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP / Long Ngũ Tà Phái

Công Thức

 =  +  

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Công Dụng

Lệnh Bài Boss Sát Thủ

Cảnh báo vật phẩm gây nghiện

Bảo Rương Đồ Xanh

Cảnh báo vật phẩm gây nghiện

Túi Tiền Vạn - Nhận được vô vàn ngân lượng tha hồ bay lắc

Bí kíp 90

Sách Bí Kíp 90

 Nến May Mắn

Dùng x2 điểm kinh nghiệm cho tổ đội

Đại Thành Bí Kíp 90

Học 20 kĩ năng cấp 90

Tiên Thảo Lộ 8h

Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong 8 giờ

Tinh Hồng Bảo Thạch

Nhiều công dụng

Thủy Tinh

Nhiều công dụng

Quế Hoa Tửu

Sử dụng nhận được 30 điểm may mắn

Thiết La Hán

Sử dụng nhận được random điểm kinh nghiệm

Hoàn Thành Dã Tẩu

Sử dụng hoàn thành 1 nhiệm vụ dả tẩu

Thư Đặc Xá

Sử dụng xóa toàn bộ điểm PK ở nhân vật

Túi Danh Vọng

Random nhận được 1 - 5 điểm danh vọng

Tiên Thảo Lộ 1h

Dùng x2 điểm kinh nghiệm trong18 giờ

Bách Quả Lộ

Tăng KTC 15% trong 1 giờ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn

Phúc Duyên Lộ

Dùng tăng điểm Phúc Duyên.

Sát Thủ Giản

Vật phẩm báo danh Vượt Ải

Lệnh bài Phong Lăng Độ

Vật phẩm báo danh Phong Lăng Độ

Càn Khôn Đại

Phục hồi 2000 Sinh lực, 2000 nội lực ( Dùng trong Tống Kim, không bơm nhồi được )

Lệnh Bài

Vật phẩm Tống Kim

Chiến Cổ

Vật phẩm Tống Kim

 

 

Phần thưởng khi đạt mốc Long Ngũ Tà Phái

 

Phần thưởng đạt mốc

Số lượng

Phần thưởng

250 cái

100.000.000 EXP

500 cái

200.000.000 EXP

750 cái

300.000.000 EXP

1000 cái

Phần thưởng

400.000.000 EXP

Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 8 phần thưởng

Rương Hiệp Cốt Vĩnh Viễn
Rương Nhu Tình Vĩnh Viễn
Rương Động Sát Vĩnh Viễn
Phi Phong +1 KNVC ( 15 ngày )

Nhất Kỉ Càn Khôn Phù ( 15 ngày )

Bao Mặt Nạ ( 15 ngày )

Chiếu Dạ ( 15 ngày )

Bộ Thiên Hoàng ( 15 ngày )

Phú Quý Hồng Bao ( Mở ra nhận 1 trong các phần thưởng )

50 Lệnh Bài Boss Xanh

300 Rương Đồ Xanh

2 Võ Lâm Mật Tịch

2 Tẩy Tủy Kinh

 

Phần thưởng khi đạt max toàn bộ Long Ngũ Chính Phái Và Long Ngũ Tà Phái :

 • Vòng sáng sinh lực 200 ( 15 ngày )

 • Random 1 trong 2 vật phẩm :

 1. 01 Tuyết Băng Tinh ( thuộc tính +KTC 5% hạn sử dụng 15 ngày )

 2. 01 Hỏa Tinh ( thuộc tính +200 Sinh Lực hạn sử dụng 15 ngày )

 

 

Lưu ý : 

- Khi sử dụng Event đến mốc tự động nhận thưởng