Trang chủ / Tin Tức

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Tái Khởi S1

08/01/23

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Tái Khởi

• Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

01/01/2023
10H00

  • Thử Nghiệm - Alpha Test18/02/2022

07/01/2023

19H00

Chính Thức Khai Mở - Đua Top Đẳng Cấp

08/01/2023

18H00

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở Tính Năng Boss Tiểu Hoàng Kim

Khai Mở Tống Kim 13h Hàng Ngày

Khai Mở Tống Kim X4 21h Hàng Ngày

10/01/2023

18H00

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC) 

15/01/2023

18H00

Khai Mở Phong Lăng Độ

20/01/2023

18H00

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20h05 - 22h40)