Trang chủ / Tin Tức

Lịch Hoạt Động Tính Năng Máy chủ Tái Khởi - S1

19/01/23

Thông báo giờ hoạt động tại Máy Chủ Tái Khởi.

1/ 9h : Phong Lăng Độ chuyến thường

2/ 12h : Hoạt động boss Tiểu Hoàng Kim xuất hiện 5 con ngẫu 3/ nhiên tại các Bản đồ môn phái

3/ 13h : Phong Lăng Đô chuyến thường

4/ 15h : Phong Lăng Đô chuyến thường

5/ 18h : Phong Lăng Đô chuyến thường

6/ 19h : Hoat động Boss Tiểu Hoàng Kim xuất hiện 10 con ngẫu nhiên tại các Bản đồ môn phái

7/ 20h : Quả Huy Hoàng tại Biện Kinh cổng 6h

8/ 21h : Tống Kim đặc biệt x4 điểm tích lũy và phần thưởng Top 1 2 3

9/ 22h15 : Phong lăng độ chuyến Đặc Biệt

Lệnh bài Phong Lăng Độ chuyến thường : mua tại Shop Tống Kim 1000 điểm tích lũy

Lệnh bài Phong Lăng Độ chuyến đặc biệt : Mua tại Kì Trân Các

BQT Kính Báo !!!