Trang chủ / Tin Tức

Chiến Trường Tống Kim

08/01/23

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 

Điều kiện tham gia

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.
 • Thời gian báo danh: 12h50 và 20h50 
 • Chú ý trận 21h00:
  • x4 Điểm Tích Lũy
 • Thời gian chờ: 10 phút.
 • Thời gian khai chiến: 13h00 và 21h00
 • Thời gian diễn ra: 60 phút.
 • Số nhân vật tối đa: 120 mỗi phe.
 • Lưu ý:
  • Trong thời gian báo danh: Cần đăng ký tham gia tại NPC Mộ Binh Quan (Tống/Kim) để được phép tham gia.
  • Sau khi khai chiến: Các nhân sĩ chưa báo danh sẽ không thể vào chiến trường.
  • Khi đứng yên 120 giây trong hậu doanh hoặc chiến trường sẽ bị đuổi ra khỏi tính năng
  • Tử vong quá nhiều, tích điểm cá nhân <-90 điểm bị đưa ra khỏi chiến trường
  • Nhận máu miễn phí Tại NPC Hiệu Thuốc Tống Kim

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tống Kim Chiêu Thư
 • Nguồn gốc: Bán tại tiệm Tạp Hóa ở thất đại thành thị giá 5.000 lượng /vật phẩm.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra, không thể xếp chồng, rớt khi có PK. Cửa hàng 25 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Báo danh
(Tống/Kim)
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
 • Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
 • Công dụng:
  • Đổi phần thưởng kinh nghiệm (tối đa 6.000 điểm tích lũy/tuần).
  • Kiểm tra điểm tích lũy.
  • Nhận thưởng top 10 điểm tích lũy hàng tuần.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)
 • Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.
 • Công dụng:
  • Nhận dược phẩm Tống Kim (01 lần/trận/khóa vĩnh viễn).
  • Bán dược phẩm.
  • Dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm chuyên dùng trong Tống Kim.
  • Kiểm tra điểm tích lũy.

Cách thức báo danh & quy tắc thắng thua

Phe Tống Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Tống

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Kim Quốc Chiêu Binh Quan để tham gia

 • Hình thức thi đấu: Bảo Vệ Nguyên Soái, giao chiến trực tiếp, có NPC Quân lính.
 • Sau thời gian báo danh 10 phút, chiến trường sẽ bắt đầu.
 • Thông qua việc đánh bại đối phương, NPC, hạ Nguyên Soái,... sẽ nhận được điểm tích lũy Tống Kim.
 • Phút 30 của trận đấu: Nguyên Soái của phe có tổng điểm tích lũy ít điểm hơn sẽ xuất hiện trước.
 • Phút 40 của trận đấu: Nguyên Soái của phe còn lại sẽ xuất hiện.
    • Khi có Phe thoát hết nhân vật ra khỏi chiến trường: Phe còn lại khi tiêu diệt NPC vẫn tính điểm tích lũy.
       • Thời gian đứng trong bản đồ Tống Kim quá 90 giây sẽ bị đưa ra bản đồ báo danh.
 • Sau khi hết thời gian thi đấu (sau 60 phút) sẽ xét các trường hợp thắng/thua như sau:
  • Bảo vệ thành công Nguyên Soái và hạ gục Soái của đối phương: Chiến Thắng
  • Nguyên Soái cả 2 phe chưa bị hạ gục/đã bị hạ gục: Phe có tổng điểm tích lũy cao hơn giành chiến thắng.
  • Nguyên Soái 2 phe đều còn & điểm tích lũy bằng nhau: Kết quả Hòa

Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm chuyên Dùng trong Tống Kim

Dùng điểm Tích Lũy đổi
Vật phẩm Ghi chú Điểm tích lũy
(1 vật phẩm)
Hiệu lực
(sau khi sử dụng)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chiến Cổ
 • Công dụng: Tăng 30% sinh lực và 30% kháng tất cả cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50
3.000 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài
 • Công dụng: Tăng 30% tốc độ di chuyển và 50% tốc độ đánh cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% sát thương vật lý ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm sát thương vật lý nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Hỏa Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm hỏa sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Lôi Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm lôi sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Mệnh Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm sinh lực cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Gia Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 20% tốc độ di chuyển cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Thiểm Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm né tránh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Trung Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm chính xác cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% tốc độ đánh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chống phản đòn
 • Công dụng: Giảm 20% phản đòn của người chơi phe địch xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
3.000 3 phút
Dùng ngân lượng (tiền Vạn) để đổi
 • Lưu ý: Tất cả loại dược phẩm mua trong bản đồ Tống Kim sẽ lập tức biến mất khi rớt mạng/thoát/kết thúc trận đấu.
Vật phẩm Ghi chú Lượng/vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan
(Trung)
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi đồng thời 1.000 điểm Sinh lực & Nội lực/mỗi nữa giây (5 giây).
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10Bán vào cửa hàng 0 lượng.
6.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan
(Nhỏ)
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi đồng thời 500 điểm Sinh lực & Nội lực/mỗi nữa giây (5 giây).
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10Bán vào cửa hàng 0 lượng.
3.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi 500 điểm Sinh lực/mỗi nửa giây (5 giây).
 • Tính chất: Không thể xếp chồngBán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ô Đầu Hoàn Thần Đan
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi 500 điểm Nội lực/mỗi nửa (5 giây).
 • Tính chất: Không thể xếp chồngBán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000

Phần thưởng

Điểm tích lũy Liên Trảm
 • Người chơi tiêu diệt những người chơi phe khác 5 lần liên tục mà không bị tiêu diệt sẽ được nhận thêm điểm tích lũy thưởng cộng dồn vào tích lũy cá nhân, tích lũy top và tích lũy phe mình tại các mốc sau:
 • Lưu ý: Điểm liên trảm này điều chỉnh được x2 và x3 với các loại mặt nạ Tống Kim x2 và x3.
Liên Trảm tại các mốc Điểm thưởng tích lũy
5 25
10 50
15 75
20 100
25 125
30 150
35 175
40 200
45 225
50 250
Trên 50 cứ tiêu diệt thêm 5 250
Điểm tích lũy người chơi tiêu diệt và bị tiêu diệt

Điều chỉnh: A: (Tống/Kim) quân hàm tiêu diệt, B: (Tống/Kim) quân hàm bị tiêu diệt

A               B Binh sĩ Hiệu úy Thống lĩnh Phó tướng Đại tướng
Binh sĩ 250 300 350 400 500
Hiệu úy 200 250 300 350 400
Thống lĩnh 150 200 250 300 350
Phó tướng 100 150 200 250 300
Đại tướng 50 100 150 200 250
Điểm tích lũy khi tiêu diệt NPC
 • Điều chỉnh: Tiêu diệt NPC được 25 điểm tích lũy.
Thăng cấp quân hàm
Điểm tích lũy cá nhân Quân Hàm (cấp bậc danh hiệu)
Từ Đến Phe Tống Phe Kim
0 2,999 Tống Binh sĩ Kim Binh sĩ
3,000 8,999 Tống Hiệu úy Kim Hiệu úy
9,000 17,999 Tống Thống lĩnh Kim Thống lĩnh
18,000 29,999 Tống Phó tướng Kim Phó tướng
30,000 trở lên Tống Đại tướng Kim Đại tướng